Välkommen till samtalskvällar utifrån boken ”Om Gud och allt annat” av Roland Spjuth. Mer info och anmälan>>

Tusentals människor miste livet i jordbävningen som drabbade Syrien och Turkiet den 6 februari, och betydligt fler miste anhöriga och vänner, sitt hem och möjlighet till försörjning. Evangeliska Frikyrkan, som Elimkyrkan är en del av, har partnerorganisationer i det drabbade området, som snabbt har engagerats i hjälparbetet. Välkommen att vara med genom att ge en gåva! Mer info >>

Vi omsluter våra syskon och hela situationen i bön. Vi kan också vara med och ge ekonomiskt stöd genom ett initiativ av EFK. Mer info>>

Missade du förra söndagens gudstjänst? Klicka på bilden ovan för att titta på söndagens gudstjänst via vår YouTube kanal. Där hittar du även fler videos och tidigare gudstjänster.

Sänd dina böner till oss digitalt. Skriv ett mail till: be@elimskovde.se

Verksamhet i Elimkyrkan