Gudstjänst

Gudstjänst, gemenskap och fika

Gudstjänsten är ett centrum i församlingens liv. Våra gudstjänster har en stor mångfald: Predikan, bön, förbön, psalmsång, lovsång, lovsångsdans, drama m.m. Det är spännande med alla människor som involveras när vi samlas, och det mest fascinerande är att Gud själv finns ibland oss.

Vi har gudstjänst kl 11.00 på söndag förmiddag. Under sommaren börjar gudstjänsten klockan 10.00, se i kalendern när sommargudstjänsterna börjar. Ofta följer gudstjänstens sångval och undervisning ett specifikt tema som kan vara i ungefär fyra veckor. Exempel på tema kan vara: ”Andens gåvor”, ”tio Guds bud”, ”Församlingen” och ”Brännande frågor”. Vi firar även nattvard med jämna mellanrum ungefär en gång i månaden. För alla barn finns Elim Kids, där får barnen får möta spännande människor från Bibeln, sjunga sånger, leka lekar och prata om vad som är aktuellt för just dom.

Gudstjänsten följs av fika och gemenskap en trappa ner. Det är en värdefull stund där man kan umgås över generationsgränser, dela livets små och stora saker, lära känna nya människor, och få en bra känsla inför den nya veckan!