Välkommen till söndagsskolan!

Alla barn är välkomna till söndagsskolan! Är du mindre än 3 år får du ta med en förälder. I Elimkyrkans söndagsskola får barnen lyssna till Bibelns spännande berättelser genom drama, musik och sång. Vi leker roliga lekar och pysslar! Du som är förälder kan lämna ditt barn i kyrkan och få tid till annat eller stanna kvar i kyrkan!

Söndagskolan börjar med en gemensam start för alla barn för att sedan delas upp i åldersgrupperna: 3-5år, 6-8år, 9-12år. Ibland är söndagsskolan med en liten stund på Gudstjänsten. Klockan 12:30 är söndagsskolan och gudstjänsten slut och då öppnar Elimkyrkans café. Du som är förälder får gärna stanna på en fika!

Söndagsskolan är var annan söndag. Se i kalendern vilka datum!

Kulig grej!

De veckor som det inte är söndagsskola är det Kulig grej för alla barn! Vi är med i början av gudstjänsten och går sedan ner och har en enklare aktivitet; roliga lekar, pyssel, film, lego eller nått annat kul!

Vi hjälps åt!

Vi hjälps åt att ha ansvar för Kulig grej! Skriv upp dig på listan i kyrkan om du vill ha ansvar vid något eller några tillfällen under terminen.