Hemgrupperna är en viktig del av Elimkyrkan! Vi får dela livet med varandra hemma hos varandra och bära varandra i bön och tro! I Elimkyrkan har vi hemgrupper med ungefär 5-12 personer som träffas för att be, umgås och dela livet tillsammans. Vi har olika varianter av hemgrupper.  De flesta grupper träffas varannan eller var tredje vecka. Veckodagen varierar från grupp till grupp.