Bakgrund

Amigos startade 1989 med en dröm om att få vara med och förvandla tillvaron för behövande barn i Sydamerika. Från början fanns inget annat än en dröm, inga pengar och ingen organisation. Idag efter mer än 20 års arbete är det många drömmar som gått i uppfyllelse och många tusen barn som på olika sätt fått del av hjälpen. En del bara under en kort stund vid en fest eller utflykt, medan andra har fått hjälp under många år. En hjälp som fullständigt har förvandlat deras liv.

Målsättning

Ett av Amigos främsta mål är att utbilda och förbereda barn för morgondagen. För att kunna uppnå en varaktig lösning på världens alla problem så är utbildning definitivt det främsta medlet. Överallt där fattigdom och misär råder saknar många människor en riktig utbildning. Den bästa start i livet som vi kan ge ett barn är en riktig utbildning. Det är därför som Amigos vill vara med och skapa förutsättningar till en bättre skolgång för barn som lever i utsatta områden. Genom etablerade lokala organisationer förmedlas i första hand hjälp till byggnation och utrustning av skolor i behövande områden. Detta sker dels genom insamlingar, men också genom att sända ut team som på egen bekostnad hjälper till med arbetet på platsen.
Sedan starten har det byggts skolor i stora delar av Colombia. Vidare har flera barnhem och daghem byggts. Sjukvårdsteam har också utrustats för insatser i svårtillgängliga djungelområden. I de skolor och barnhem som Amigos har varit med om att bygga upp finns idag aktiviteter för över 5000 barn. För att hjälpa de olika organisationerna i det fortlöpande arbetet finns även ett fadderbarnsarbete. På detta sätt har fler barn kunnat få tillgång till utbildning, mat och hälsovård.

Administration

Amigos verksamhet administreras av Skövde Baptistförsamling som är huvudman och ansvarig. Arbetet i Sverige sköts helt med frivilliga insatser och Amigos har heller inga administrativa omkostnader. Alla insamlade medel går oavkortat till de olika hjälpprojekten.

Fadderbarn

Amigos fadderbarnsverksamhet är ett omfattande arbete som förmedlar personlig hjälp och kontakt mellan Sverige och utsatta barn i Colombia.