Elimkyrkan, Skövde Baptistförsamling är en kristen församling och varje söndag har vi gudstjänst med mycket sång och musik och en tankeväckande predikan. Gudstjänsten kan göra att din tro växer och får liv! Vid fikaborden efter Gudstjänsten kan du lära känna nya vänner.

I våra mindre hemgrupper kan du lära känna nya vänner och dela tron på djupet. Då och då anordnar vi gemenskapsdagar, trevliga fester och konserter. För dig som vill veta mer om kristen tro har vi Alphakurs. Vi har fartfyllda barnsamlingar varje vecka, något roligt som händer för ungdomarna på fredagarna och dagledigsamlingar för äldre. Församlingen består av ungefär 160 medlemmar i olika åldrar. Vi tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK).

”Nära Jesus. Nära varandra. Nära världen.”

Elimkyrkans vision och något som vi vill leva efter i vardagen är att vi vill leva nära Jesus, nära varandra och nära världen.

Att leva nära Jesus har sin grund i frälsningen. Jesu död och lidande på korset och uppståndelse var en frälsande handling där han betalade priset för mänsklighetens synd. Frälsningen är att i sitt hjärta bekänna Jesus som världens och vår personliga frälsare och att det innebär att vi kan leva fria och förlåtna istället för fyllda av skam och skuld. Den nåd och förlåtelse som ligger i Jesu kärlekshandling är en gåva från Gud och är något som påverkar hela livet som människa. Vi har en Gud som känner varje människa personligen, som älskar oss personligen och vill att vi närmar oss honom och talar med honom i bön och tacksägelse. Det finns inget område i livet som vi inte kan vända oss till Gud med. Han hjälper oss, glädjer sig åt och gråter med oss. Han är med oss i livets alla skeenden.

Att leva nära varandra handlar om att vi stöttar varandra, bär varandras bördor och visar kärlek på ett konkret sätt. Detta blir en konsekvens av att vi lever nära Jesus för att vi får leva förvandlade av hans nåd och kärlek till människor och se på de på samma sätt som han gör. Vi vill kunna visa varandra omtanke och ställa oss frågan om hur vi kan agera på ett sätt som påverkar varandras liv till det bättre som gäller oavsett olika människors förutsättningar eller bakgrund. Att vi visar i ord och handling att vi står enade i att ta hand om varandra, förlåta varandra och göra allt detta utifrån det faktum att vi älskar för att Jesus älskade oss först.

Att leva nära världen innebär en kallelse för oss som Guds älskade barn att vara där för våra medmänniskor i ett större sammanhang än inom Elimkyrkans fyra väggar. Att vi har ett ansvar som en del av Guds världsvida kyrka att ta för att världen ska bli en bättre plats genom att vi får vara med och göra avtryck hos människor; hos våra grannar och hos människor över hela världen. Vi vill kunna vara som ljus för människor och visa på Jesu kärlek i praktiken, genom socialt arbete på olika sätt. Dessutom handlar att leva nära världen också och främst av allt, om att sprida budskapet om evangeliet som är Guds budskap till oss vi kan läsa om i Bibeln som når sin höjdpunkt i Guds otroliga kärlekshandling gentemot oss genom sin uppståndelse. Detta ger människor ett hopp och en mening i en värld som är brusten.

Här kan du läsa mer i Elimkyrkans församlingsordning, här står mer om teman som dop, Bibeln, församlingen, etc

Måste man ha en tro för att besöka Elimkyrkan?

Alla är varmt välkomna att vara med på våra samlingar! Om Du inte tror på Gud eller Jesus, så är du ändå lika välkommen! Sången vid  Gudstjänsten kan vara till stor behållning oavsett trosåskådning. Predikan kan vara inspirerade även om du inte håller med om precis allt som sägs. Under fikat kan du lära känna nya vänner. På samma sätt är det med alla våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen till Elimkyrkan!

Varför är man egentligen med i en kyrka?

Det är svårt att vara kristen på egen hand. En kristen tro förutsätter nämligen att man delar sin tro med andra. I Bibeln kan man till exempel läsa att det det kristna livet är som en människokropp med många olika kroppsdelar. Alla delar i kroppen är viktiga och det är tänkt att delarna i kroppen ska sitta ihop och fungera tillsammans. Då funkar kroppsdelarna som de ska. Att vara kristen är att vara en del i denna kropp.

Second-handbutiken Gengåvan

Vi har ett stort engagemang för hjälpverksamhet och är en av flera kyrkor som driver second-handbutiken ”Gengåvan” i Skövde, vars vinst går till sociala hjälpprojekt över hela världen.

Hjälpverksamhet i Colombia, ”Amigos, vänner för livet”

Församlingen driver ett stort arbete i Sydamerika. Genom Amigos, vänner för livet har många barn kunnat få en ny chans i livet.

Stort engagemang för mission

Vi vill vara med och hjälpa kyrkor och kristna projekt utomlands. Vi samlar regelbundet in pengar för att stödja humanitär hjälpverksamhet och för att göra det möjligt för utlandsarbetare att berätta om tron på Jesus och starta upp nya kyrkor runt om i världen.

Vi är med i samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Vår församling är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Denna församling- och missionsrörelse består av ungefär 300 församlingar i Sverige. Tillsammans har dessa kyrkor cirka 30 000 medlemmar. Församlingarna i EFK har gemensamma engagemang inom mission, internationellt och i Sverige. I Skövde finns två församlingar som är kopplade till samfundet EFK: vi i Elimkyrkan och Skogsrokyrkan i Ryd. Evangeliska frikyrkans vision är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter (GDPR): Elimkyrkan Personuppgifter