Till höstterminen 2019 påbörjar vår nye pastor och föreståndare, Erik Hallåsen, sin tjänst i Elimkyrkan. Vi välkomnar Erik med familj till Elimkyrkan och får lyssna till predikan av Erik. Från och med den 25 augusti startar vi gudstjänsterna klockan 11.00 igen.

Välkommen till höstens Forum Elim! Kvällar för dig som vill vara med och samtala kring aktuella församlingsfrågor. Det serveras enklare kvällsmat, ingen anmälan krävs. Plats: Församlingsvåningen, en trappa ner.

Under sommaren har vi gemensamma söndagsgudstjänster med Immanuelskyrkan och Frälsningsarmén. Start 16 juni i Immanuelskyrkan. Därefter kan du se i kalendern var  gudstjänsten är. Under sommaren börjar vi klockan 10.00. Glad sommar!

Verksamhet i Elimkyrkan