Under sommaren har vi gemensamma söndagsgudstjänster med Immanuelskyrkan och Frälsningsarmén. Start 16 juni i Immanuelskyrkan. Därefter kan du se i kalendern var  gudstjänsten är. Under sommaren börjar vi klockan 10.00. Glad sommar!

Verksamhet i Elimkyrkan