Söndag 26/1

Predikan: Erik Hallåsen & Joelle Cristea

Sång & musik: Sara Johansson med team

Välkommen på tillsammansgudstjänst i Elimkyrkan! En gudstjänst som passar alla åldrar. Efter gudstjänsten är du välkommen en trappa ner för gemenskap och fika. När vi har tillsammansgudstjänst är det ingen söndagsskola eller Kulig grej. Barnen är med hela gudstjänsten!

Obs! Kl 13.00 Startar Elimkyrkans årsmöte – alla är välkomna! Denna vecka serveras även lunch.

Läs mer om vad gudstjänst är här.

Söndag 26/1

Predikan: Erik Hallåsen & Joelle Cristea

Sång & musik: Sara Johansson med team

Välkommen på tillsammansgudstjänst i Elimkyrkan! En gudstjänst som passar alla åldrar. Efter gudstjänsten är du välkommen en trappa ner för gemenskap och fika. När vi har tillsammansgudstjänst är det ingen söndagsskola eller Kulig grej. Barnen är med hela gudstjänsten!

Obs! Kl 13.00 Startar Elimkyrkans årsmöte – alla är välkomna! Denna vecka serveras även lunch.

Läs mer om vad gudstjänst är här.

Start FREDAG 24/1 17.00: Välkommen med och spela & sjung med Elim Band! För barn- och ungdomar 8-19 år. Vi repar vid 5 tillfällen (se kalendern) och du som vill är med och leder lovsång vid gudstjänsten 22/3.
Vill du hänga med? Kontakta Sara: 070 897 36 44

Tillsammansgudstjänst och årsmöte i Elimkyrkan 26/1 kl 11.00! Gudstjänst för alla åldrar med predikan av Erik Hallåsen & Joelle Cristea, sång & musik av Sara Johansson med team. Efter gudstjänsten är du som vanligt välkommen en trappa ner för gemenskap och, denna vecka, lunch. Därefter startar årsmötet och vi får vara med och blicka både bakåt och framåt. Välkommen!

Verksamhet i Elimkyrkan