Gudstjänst, gemenskap och fika

Gudstjänsten är ett centrum i församlingens liv. Våra gudstjänster har en stor mångfald: Förkunnelse, bön, förbön, psalmsång, lovsång, lovsångsdans, drama m.m. Det är spännande med alla människor som involveras när vi samlas, och det mest fascinerande är att Gud själv finns ibland oss.

Vi har regelbundet gudstjänst kl 11.00 på söndag förmiddag. Under sommaren börjar gudstjänsten klockan 10.00, se i kalendern när sommargudstjänsterna börjar. Ofta följer gudstjänstens sångval och undervisning ett specifikt tema som kan vara i ungefär fyra veckor.  Exempel på tema kan vara:  ”Andens gåvor”, ”tio Guds bud”, ”Församlingen” och ”Brännande frågor”.

För alla barn finns söndagsskolan, där får barnen får möta spännande människor från Bibeln, sjunga sånger och leka lekar. Kolla i kalendern om du vill veta vilka söndagar det är söndagsskola.

Vi firar även nattvard med jämna mellanrum ungefär en gång i månaden.