Sång och musik i Elimkyrkan

Det finns många olika sätt att upptäcka en tro eller uttrycka bön – ett sätt är genom musik. I Elimkyrkan finns mycket olika sång och musik, allt från gospel till orgelmusik.