Praktiskt arbete

Du är välkommen att vara med och hjälpa till med det praktiska arbetet i Elimkyrkan

Du behöver inte vara medlem i Elimkyrkan för att engageras dig och vara med i det viktiga arbete vi gör i Skövde! Du kan vara med och engagera dig i Elimkyrkans arbete genom att arbeta praktiskt med en rad olika områden.

Exempel på arbete där du behövs:

  • Vara med vid second-hand-butiken ”Gengåvans” arbete. T.ex. med att hämta eller sälja möbler och kuriosa
  • Skjutsa barn på barngruppen ”Speed” vid de tillfällen när vi är på annan plats i Skövde än i kyrkan.
  • Sköta ljudbord vid gudstjänst.
  • Sköta projektorer vid gudstjänst.
  • Vara med och hjälpa till med fikat vid våra olika samlingar.
  • Vara med i en av församlingens städgrupper.