Bibelskola Nära församling

Välkommen till samtalskvällar med 6 förinspelade föreläsningar som utgår från boken ”Om Gud och allt annat” av Roland Spjuth.

Datum och tid:

Tisdag 8/11 kl 18.30 och onsdag 9/11 kl 18.30
Går det fortfarande att tro på en Gud som skapat himmel och jord?

Tisdag 6/12 kl 18.30 och onsdag 7/12 kl 18.30
Vad är en människa? Om relationen mellan mänsklig frihet, ondska och Guds allmakt

Onsdag 18/1 kl 18.30
Vem är Jesus Kristus och varför har han en sådan unik ställning i kristen tro?

Onsdag 15/2 kl 18.30
Behöver alla människor frälsning?

Onsdag 15/3 kl 18.30
Kristen andlighet och människans behov av sann gemenskap

Onsdag 12/4 kl 18.30
Kristen andlighet och längtan efter förvandling

Kan du inte dessa tillfällen så finns det andra möjligheter att delta. Kontakta Erik Hallåsen 079- 341 29 51, mejl: erik.hallasen@elimskovde.se

Kursmaterialet är ett samarbete mellan Bilda, Bibelskola Nära församling (Hyllie Park folkhögskola) Spricka bokförlag och Skillinge missionshus.

Inte anmäld än? Gör det direkt!

Anmälan till Erik Hallåsen tel. 079-34 12 951, Bengt West 072-311 17 25 eller mejla: erik.hallasen@elimskovde.se