Församlingskören, bestående av ca 12 medlemmar, sjunger traditionella kristna sånger. Kören sjunger under gudstjänst vid ca 3 tillfällen per termin och övar ungefär 1 gång per månad. Välkommen att kontakta körledare Ewa Brodén om du är intresserad av att vara med!