Vårt fokus för dagen är: Hur vill vi vara som församling? Hur kan vi visa de värderingar som vi önskar ska känneteckna Elimkyrkan? 

Välkomnande
Glädjefyllt engagemang
Stödjande
Utmanande/uppmuntrande
Växande

 

Vi inleder med att ge exempel från bibelordet om dessa värderingar.
Därefter följer några praktiska (och roliga) övningar som kompletteras med viktiga samtal.
Vi äter lunch tillsammans och självklart ber vi för varandra och möts i sång och musik.
Under dagen kommer även ett Forum Elim äga rum.

Praktisk information

Plats: Värsås Missionskyrka, Djursätravägen 17

Tid: 10.00-15.00

För barnen! Kristina Björk ansvarar för aktiviteter för barnen så dagen kommer att vara värdefull för både stora och små.

Kostnad: Kostnad för dagen är 50 kr/vuxen (kaffe med tillbehör). Utöver det tillkommer kostnad för lunch (100-120 kr om du vill äta mat från Värsås Pizzeria). Det finns även möjlighet att värma medhavd mat.
Kontakta gärna församlingens pastor Erik Hallåsen (tel. 0793 41 29 51) om du behöver hjälp med kostnaderna. Det är viktigt att alla som vill kan delta!

Frågor: Kontakta Erik Hallåsen 0793 41 29 51

 

Vi ser fram emot vad Gud gör under vår församlingsdag och hoppas få se dig där! Det är vi tillsammans som är församlingen och din medverkan är viktig.