Elimkyrkans riktlinjer och information med anledning av covid-19

 

Vi har fått frågor om hur vi förhåller oss till det nya Corona-viruset. Här följer därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som församling. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras om riskläget förändras. Ta regelbundet del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från myndigheter.

Vi följer de råd och instruktioner som myndigheter gett ut. Detta beskrivs i ett dokument utgivet av EFK Evangeliska Frikyrkan. Där finns också länkar till bland annat Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer successivt att vidta åtgärder inför varje samling som är inplanerad.

Har du frågor eller vill dela med dig av något kan du maila till kontakt@elimskovde.se

 

Länk till EFK’s riktlinjer: https://www.efk.se/corona?utm_campaign=cmp_1503893&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

/Elimkyrkans Församlingsledning