Information om Evangeliska frikyrkans process om samkönade äktenskap

Tisdag 24/1 kl. 18.30 i församlingsvåningen

Bakgrund:
Vid kongressen 2020 tog Evangeliska Frikyrkan ett beslut om att belysa frågorna om samkönade relationer. Frågan har prövats mot fyra ledord som Evangeliska Frikyrkan har, nämligen: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

I maj kommer Evangeliska Frikyrkan berätta om sin process på representantskapsmötet på Hjälmargården. Nu vill vi berätta hur processen varit utifrån det material som Evangeliska Frikyrkan har skickat ut.

Frågor: Kontakta Erik Hallåsen 079-34 12 951

Välkommen!