Välkommen med på Alphakurs i Elimkyrkan!

I höst startar vi i Elimkyrkan en Alphakurs. Vi inbjuder dig som vill samtala om livet och de stora frågorna. Man behöver inte veta mycket eller ha en egen tro för att gå Alpha utan den är till för dig som är nyfiken och vill prata med andra om frågor som berör livet.

Start 7 november

Välkommen att prova på den första gången utan kostnad eller förpliktelse. Om du väljer att fortsätta tar vi ut en självkostnadsavgift för maten som vi äter tillsammans. Anmäl eventuella allergier.