Så skall ni be: Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

(Matt 6:9)

Frid vänner,

2021 närmar sig och vi vill inleda året med att söka Guds ledning i denna utmanande tid. Därför har Elimkyrkan, Frälsningsarmén och Immanuelskyrkan valt att gå samman i tre bönedygn. 

De nämnda kyrkorna har mycket gemensamt och vi (anställda och församlingsledningar) tror att det är värdefullt att be och söka Gud tillsammans. I den bifogade filen finns de bärande tankarna i detta initiativ. Läs, fundera och lyssna på vad Gud bjuder in oss till inför det nya året.   

Varje församling ber ett dygn. Elimkyrkans dygn börjar lördagen 2 jan kl 12 och slutar söndagen 3 jan kl 12. Tanken är att en person eller ett sällskap ber i en timme. Du väljer själv var du vill be. En bönepromenad, hemma eller i Elimkyrkan – Gud är med dig oavsett var du är. 

När du bestämt vilken timme du/ni vill be berättar du det i ett meddelande eller telefonsamtal till Elimkyrkans telefonnummer 079 34 12 951. Om tiden du önskar be redan är upptagen kontaktar jag (Erik) dig med ett förslag på en tid i nära anslutning till den önskade. Vi löser detta smidigt genom telefon eller sms.   

Naturligtvis önskar vi bön under samtliga timmar under denna period. Men det viktigaste är inte ett fulltecknat böneschema. Vi gör det vi kan och känner att hjärtat manar oss till.

Bönehäftet som du finner nedan, finns också i tryckt form. Den finns att hämta vid förbönsplatsen i kyrksalen i Elimkyrkan.  Meddela mig om du hellre vill att jag skickar den till dig. 

Gud välsigne er,

Erik Hallåsen