Hemgrupper

hemgrupp_elimkyrkanVälkommen med i en Hemgrupp!

I Elimkyrkan har vi hemgrupper med ungefär 5-12 personer som träffas för att be, umgås och dela livet tillsammans. Vi har olika varianter av hemgrupper.  De flesta grupper träffas varannan eller var tredje vecka. Veckodagen varierar från grupp till grupp.

Vill du vara med? Hör gärna av dig till:

David Blondell             070 – 222 40 88

Comments are closed.