Välkommen till en inspirerande dag i Elimkyrkan!

Temat är ”Helig skärpa” och beskriver smågruppen som resurs och hjälp för att växa vidare i sin tro.

Hållpunkter för dagen:

11.00 – 12.00 Gudstjänst, (Erik Hallåsen, Församlingskören, Lasse Bylin)
12.15 – 12.45 Soppa, ostmacka, tårta
12.45 – 14.00 Föredrag – Helig skärpa
Cornelia Forsberg – ”Helig skärpa i smågruppsamtalet i församlingen”, inspelat av Bilda.

Kan du ej vara med på söndag? Lyssna till föredraget ”Helig skärpa” genom att gå in på länken nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=QtIjqJIY71Y&list=PLTncYoEwJHmJ9ZkDe4WDeUgqO3v5XB87O&index=1

Gudstjänstens predikan kommer att finnas på Elimkyrkans Youtube-kanal.

Frågor som berörs: Hur kan smågruppen bli en miljö där Gud får verka i oss? Hur söker vi det som är sant, snarare än bekvämt? Hur kan Anden leda våra samtal och böner, så att vi får tala med helig skärpa?

Varmt välkomna!