Träffar daglediga och äldre

Dagledigträffar och missionsgrupp

 

Dagledigsamlingar i Elimkyrkan, Missionskyrkan och Pingstkyrkan

Vi har Dagledigsamlingar tillsammans med Missionskyrkan i Skövde och Pingstkyrkan i Skövde. Ungefär en gång i månaden har vi i Elimkyrkan en dagledigträff i våra egna lokaler. Aktuellt programblad kan du hämta i kyrkan.

Missionsgruppen

I Elimkyrkan i Skövde har vi en aktiv missionsgrupp som träffas ungefär vid ett tillfälle i månaden. Missionsgruppen arbetar bland annat med att stödja projekt i Indien och Afrika. Gruppen arbetar också praktiskt med att sticka barnkläder och filtar att sända till ett sjukhus i Gamboula, RCA, där vi har kontakter sedan länge.

RPG

Dagledigträffarna i ELimkyrkan i Skövde är anslutna till RPG, ”Riksförbundet Pensionärs Gemenskap”. RPG vill tillvarata de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid. RPG vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenheter och kunskap får komma till sin rätt.

 

Var och en som närmar sig eller är i pensionsåldern är välkommen att anmäla sig för medlemskap i RPG – ett pensionärsförbund med kristna värderingar.

Comments are closed.