Ny i Elimkyrkan

Detta är Elimkyrkan i Skövde

Välkommen till Elimkyrkan!

Elimkyrkan, Skövde Baptistförsamling är en kristen församling med mycket engagemang och liv! Varje söndag har vi gudstjänst med mycket sång och musik och en tankeväckande predikan. Gudstjänsten kan göra att din tro växer och får liv! Vid fikaborden efter Gudstjänsten kan du lära känna nya vänner.
I våra mindre  hemgrupper kan du lära känna nya vänner och dela tron på djupet. Då och då anordnar vi gemenskapsdagar, trevliga fester och konserter. För dig som vill veta mer om kristen tro har vi Alphakurs. Vi har fartfyllda barnsamlingar varje vecka och dagledigsamlingar för äldre. Församlingen består av ungefär 160 medlemmar i olika åldrar. Vi tillhör samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Måste man ha en tro för att besöka Elimkyrkan?

Alla är varmt välkomna att vara med på våra samlingar! Om Du inte tror på Gud eller Jesus, så är du ändå lika välkommen! Sången vid  Gudstjänsten kan vara till stor behållning oavsett trosåskådning. Predikan kan vara inspirerade även om du inte håller med om precis allt som sägs. Under fikat kan du lära känna nya vänner. På samma sätt är det med alla våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen till Elimkyrkan!

Varför är man egentligen med i en kyrka?

Det är svårt att vara kristen på egen hand. En kristen tro förutsätter nämligen att man delar sin tro med andra. I Bibeln kan man till exempel läsa att det det kristna livet är som en människokropp med många olika kroppsdelar. Alla delar i kroppen är viktiga och det är tänkt att delarna i kroppen ska sitta ihop och fungera tillsammans. Då funkar kroppsdelarna som de ska. Att vara kristen är att vara en del i denna kropp.

Second-handbutiken Gengåvan

Vi har ett stort engagemang för hjälpverksamhet och är en av flera kyrkor som driver second-handbutiken ”Gengåvan” i Skövde, vars vinst går till sociala hjälpprojekt över hela världen.

Hjälpverksamhet i Colombia, ”Amigos, vänner för livet”

Församlingen driver ett stort arbete i Sydamerika. Genom Amigos, vänner för livet har många barn kunnat få en ny chans i livet.
Här kan du läsa mer om Amigos, vänner för livet.

Stort engagemang för mission

Vi vill vara med och hjälpa kyrkor och kristna projekt utomlands. Vi samlar regelbundet in pengar för att stödja humanitär hjälpverksamhet och för att göra det möjligt för utlandsarbetare att berätta om tron på Jesus och starta upp nya kyrkor runt om i världen.

Vi är med i samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Vår församling är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Denna församling- och missionsrörelse består av ungefär 300 församlingar i Sverige. Tillsammans har dessa kyrkor cirka 30 000 medlemmar. Församlingarna i EFK har gemensamma engagemang inom mission, internationellt och i Sverige. I Skövde finns två församlingar som är kopplade till samfundet EFK: vi i Elimkyrkan och Skogsrokyrkan i Ryd. Evangeliska frikyrkans vision är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen”.
EFK:s webbsida

Comments are closed.