Aktiviteter

Vi har många olika typer av samlingar för olika åldrar och intressen. Vi vill vara en församling där alla känner sig välkomna!

Gudstjänst och gemenskap vid fikat

På Gudstjänsten möts unga och äldre, barnfamiljer och nyinflyttade studenter. Vi sjunger både äldre och nyare sånger. Vi vill att det alltid ska finnas gott om tid för lovsång, förbön och möjlighet för den som vill att tända ett ljus. Vid fikat efter gudstjänsten kan du lära känna nya vänner. Läs mer om Gudstjänster i Elimkyrkan.

Söndagsskola

Alla barn är välkomna till söndagsskolan! Det är söndagsskola varannan söndag. I kalendern skriver vi in vilka söndagar det är samling. Läs mer om Söndagskolan i Elimkyrkan i Skövde.


Speed 

Speed är till för dig som vill göra något kul efter skolan på onsdagar kl 17.30 ! Speed passar dig går i låg- och mellanstadiet. På Speed hittar vi på mycket roligt som till exempel laserdome och tårtbakartävling! Läs mer om Speed.

 


Centrum_ögaCentrum

Centrum är namnet på bibelstudiegruppen för unga i Elimkyrkan. Här kan du på allvar undersöka om kristen tro är värt att satsa på. Läs mer om Centrum

 


Hemgrupper

I en hemgrupp träffas man för att samtala om livet, dela tron på Jesus och ha det trevligt tillsammans.  En hemgrupp har ungefär 5-10 personer. Läs mer om Elimkyrkans hemgrupper.


070314 Sprakcafe i ElimkyrkanSpråkcafé

Här lär vi ut svenska i en avslappnad miljö. En viktig del av av Språkcafét är att ha trevligt runt fikaborden. Alla är välkomna! Om du talar god svenska kan du vara med som volontär! Läs mer om Språkcafét


P1370731 (1)Hjälpverksamhet till EU-migranter

I Skövde har stadsbilden förändrats precis som i många andra städer i Sverige. Läs om hur Elimkyrkan engagerar sig i dessa mycket komplicerade frågor. Läs mer om Hjälpverksamhet till EU-migranter 


Bön på tisdagar

Varje tisdag kl. 17:30 träffas en grupp i Elimkyrkan för att be. Kom med och be eller hör av dig om du har något vi ska be för.


Sång och musik

På gudstjänsterna har vi musikinslag med olika stil och uttryck.  I Elimkyrkan finns två körer och flera lovsångsgrupper. Hör av dig om du vill vara med och sjunga eller spela! Läs mer om körsång, sång och musik i Elimkyrkan.


Dagledigträffar

Vi har Dagledigsamlingar tillsammans med Missionskyrkan i Skövde och Pingstkyrkan i Skövde. Aktuellt programblad kan du hämta i kyrkan. Läs mer om Dagledigträffar i Elimkyrkan i Skövde.


Praktiskt arbete

Var med och hjälp till med det praktiska arbetet i Elimkyrkan. Du behövs! Hör av dig om du har möjlighet att vara med! Läs mer om hur du kan hjälpa till med allt det viktiga arbete vi gör i Elimkyrkan.

 

Comments are closed.