David Blondell 2

Brev till församlingen

Information från föreståndaren

Kära Vänner!

Jag har något att berätta. Jag och min fru Petronella har bett och tänkt och jag har bestämt att jag avslutar min anställning i Elimkyrkan i Skövde. Jag känner mig klar med det arbete som jag tror att Jesus kallade mig att utföra i Elimkyrkan.

För mig har det varit tio spännande, viktiga och roliga år där jag tillsammans med många fantastiska personer har fått vara med och berätta om Guds kärlek i ord och handling. Jag är oerhört glad för alla vänner som jag har fått och som betyder väldigt mycket för mig. Stort och innerligt tack för de här åren!

Just nu i skrivande stund är det inte klart vad jag ska göra i höst när jag inte längre jobbar som pastor i Elimkyrkan. Vi som familj planerar att bo kvar i Skövde. Jag kommer därför söka olika typer av jobb.  Jag tror att Gud har en plan för mina nästa steg och jag är säker på att Gud vill guida Elimkyrkan på en spännande väg framåt!

Jag önskar Dig Guds rika välsignelse!

Om du undrar något eller vill prata får du gärna ringa mig.

David Blondell, 070-2224088

Comments are closed.